Urolodzy diagnozują i leczą na światowym poziomie

lekarze specjaliści > Urolodzy > Urolodzy diagnozują i leczą na światowym poziomie

Specjaliści Radzą

Urolodzy diagnozują i leczą na światowym poziomie

Urologia pomimo, że jej początki sięgają starożytności jest specjalnością samodzielną dopiero począwszy od końca XIX wieku. Definicja: jest częścią chirurgii i nauką o przyczynach, patogenezie, rozpoznawaniu schorzeń chirurgicznych układu moczowo-płciowego u mężczyzn i moczowego, a także częściowo płciowego (uroginekologia) u kobiet.
Współcześnie lecznictwo urologiczne prowadzą kliniki i oddziały szpitalne, przychodnie i lecznice. Jedną z najdłuższymi tradycjami w Warszawie jest ALFA. Opiekę nad chorymi urologicznie sprawują w niej specjaliści urolodzy z tytułami naukowymi profesora oraz ze stopniami naukowymi doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego medycyny. Rozwój urologii, wprost rewolucyjny a zaistniały w ostatnich dziesięcioleciach stworzył możliwości nowoczesnego, na poziomie światowym diagnozowania i leczenia.
Zastosowanie najnowszych technologii oraz technik spowodowały, że zabiegi chirurgiczne sprowadzono do minimalnie inwazyjnych. Wprowadzono do powszechnego stosowania wiele procedur diagnostycznych, które w wielu ich rodzajach są całkowicie nieinwazyjne np. badanie przepływu cewkowego moczu: jedno z wielu badań urodynamicznych. Rozwój endourologii wpłynął na zmniejszenie liczby zabiegów operacyjnych tradycyjnych "otwartych" na korzyść chirurgii laparoskopowej i endoskopowej lub kriochirurgii.
Części schorzeń pozostały, ale zmodyfikowane i unowocześnione metody chirurgiczne. Są one optymalne dla leczenia wad wrodzonych, urazów i ich powikłań oraz radykalnego usunięcia tkanek zmienionych nowotworowo. Ponadto leczenie dysfunkcji seksualnych, szczególnie zaburzeń erekcji, niemal wyparło leczenie zabiegowe przez wprowadzenie leków, jak Viagra, Levitra lub Cialis.
Rozwinęły się możliwości farmakoterapii to wielu schorzeń, jak: łagodny rozrost stercza, rak stercza, dysfunkcje pęcherzowo-cewkowe, niewydolność mięśnia wypielacza i inne. Umożliwiło to dla większości chorych uniknięcia leczenia metodami chirurgicznymi.

prof. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz
Alfa-Lek Centrum Medyczne
ul. Nowy Świat 58a (róg ul. Ordynackiej), Warszawa
tel.: (22) 826 45 02


zobacz co radzą specjaliści

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

copyright © 1999-2016 Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: (22) 621-81-17, medserwis@medserwis.pl